İstismara Uğramış Çocuğa Okul Ortamında Rehber Öğretmenin Yaklaşımı Nasıl Olmalıdır

Ağustos 17, 2020 - Okuma süresi: 5 dakika

Önceki yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi okul dışında gerçekleşen istismar olgularının etkisi okula taşındığı gibi okul içinde de istismar olgularına rastlamak mümkündür. Bu önemli olan öyküye göre, istismarın, istismar türlerinden hangisine girdiğini ortaya koymaktır. Bunu yaparken de tanılayıcı bilgilerden hareket edilmesi gerekmektedir. Rehber öğretmenin öncelikle yapması gereken kendisine gelen istismar olgusunun öyküsünü almaktır. Bu durumda,rehber öğretmen(lerin) daha önce belirtilen istismarlarla ilgili nedenlerden birkaçını bir arada gözlemeleri durumunda, o çocuğun istismar davranışına maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerinde durmaları ve harekete geçmeleri gerekmektedir.

İhmal ya da istismara uğramış çocuk görüşmeye korku, kaygı, suçluluk gibi olumsuz duygularla gelebilir.Rehber öğretmen ilk görüşmede çocuğa saygı duyduğunu, onu olduğu gibi kabul ettiğini göstererek bir güven ortamı yaratmalıdır.

Sabırlı bir şekilde, empatik tepkiler vererek ve aktif dinleme yaparak onu anladığını çocuğa gösterir.Çocuğun kendini suçlu hissetmesine engel olacak ve özgüvenini artıracak tepkiler verir.Süreçte sosyal yaşama uyumunu ve akademik başarısını artırmak ve bu zorlu yaşam olayı ile başetmesini sağlayacak beceriler (öfke kontrolü, çatışma çözme, hayır diyebilme, iletişim becerileri vb.) geliştirmesine yardımcı olur.

İstismarın duygusal istismar çerçevesinde ele alınabilmesi için öykünün daha önce dile getirilen duygusal istismar göstergeleri bağlamında değerlendirilmesi gerekir. Ancak, duygusal istismar diğer istismar türlerinden bağımsız olarak ele alındığında, bu istismara ilişkin ortaya konan göstergelerin nereden kaynakladığını belirlenmesi gerekmektedir. Bu da çocuk, öğretmen ve aile ile yapılan görüşmeler doğrultusunda mümkün olacaktır. Sorunun aileden kaynaklanması durumunda ailenin yapısı ve çocukla olan ilişkiler gözden geçirilmeli, aileye, etkili ana-baba tutumları, etkili ödül ve ceza davranışları, aile içi sağlıklı iletişim, çocukların gelişim dönemleri ve özellikleri vb.konularda rehberlik yapılmalıdır.

Duygusal istismarın öğretmenden kaynaklanması durumunda ise öğretmene yönelik olarak öfke kontrolü, öğrencilerin gelişim dönemleri ve özellikleri, iletişim becerileri, etkili sınıf yönetimi vb.konularda çalışmalar yapılabilir. Evde ya da okulda nerede olursa olsun bir istismar söz konusu olduğunda çocuğa hayır deme becerisi, kendini ifade edebilme becerisi ve zorlayıcı yaşam olaylarıyla başetme becerisi kazandırılmalı, öz saygısını güçlendirici çalışmalar yapılmalıdır. Eğer rehber öğretmen çocuk ve aileye yapılması gereken psikolojik yardım sürecinin kendi mesleki sınırlılıklarını aştığını düşünürse, uygun bir sağlık kuruluşuna yönlendirme yapılmalıdır. Her iki durumda da çocuk izlemeye alınmalı, belli aralıklarla görüşmeler yapılmalıdır. İstismar türünün ihmal olması durumunda ise, rehber öğretmenin görüşme sırasında öğrenciden alınan öykünün, ihmalin göstergeleri olan süreklilik ve SEDle karşılaştırılması yerinde olacaktır.

Burada rehber öğretmen, öğrencinin 1.-5. sınıf öğrencisi olması durumunda sınıf öğretmeni,6.-7.sınıf öğrencisi olması durumunda da şube rehber öğretmeniyle işbirliğinde bulunmalıdır. Örneğin,çocuğun bakımsız olması, hava koşullarına göre giyinmemesi, yaşına uygun bir gelişim düzeyinde olmaması, çocukta öğrenme konusunda güçlüklerin olması durumunda ihmal üzerinde durulabilir.

Böyle bir durumda, öğretmen ve aileyle görüşülerek bu ihmalin nedenleri ortaya konulmaya çalışılmalıdır.İhmalin, ailenin ekonomik durumundan kaynaklanması durumunda aile belediye,kaymakamlık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumu gibi kurumlara yönlendirilir.

Rehberlik servisine gelen istismar olgusunun, fiziksel istismar olması durumunda rehber öğretmenin çocukta gözlenen kırılma veya yaralanmanın gerçek ve kaza ile olup olmadığına dikkat etmesi gerekir. Aile ve çocukla görüşülerek yaralanmaya sebep olan kazanın nasıl oluştuğu konusunda bilgi alınır, elde edilen bilgilerdeki tutarlı-tutarsız yönler ve ailenin işbirliğine yatkınlığı değerlendirilir. Ayrıca öğrenci en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilir ve doktordan bilgi alınır. Fiziksel istismar öğretmen tarafından gerçekleştirildiyse durum derhal okul yönetimine bildirilmelidir. Bununla birlikte, söz konusu istismar aileden kaynaklanıyorsa, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna bildirilmesi yerinde olacaktır.

Rehber öğretmen karşı karşıya kaldığı istismar olgusunun cinsel istismar olması durumunda, daha önce vurgulandığı üzere, istismar türleri içinde baş edilmesi ve kabul edilmesi en güç olanı, cinsel istismardır. Bir de buna rehber öğretmenin deneyimsizliği eklendiğinde, bu istismar türüyle baş etmek daha da güçleşmektedir. Burada üzerinde durulan istismar türüyle nasıl baş edilmesi gerektiğini birkaç yaşanılmış örnek olaydan yola çıkarak ortaya koymak daha doğru olacaktır.

Hakkımızda

Tacizvar.org sitesi sizlerin başınıza gelen tacizlere bir çözüm üretmek, süreç boyunca yanınızda destek olmak ve bu konuda başkalarının başına da benzer şeyler gelmesine engel olmak için oluşturulmuştur. Size rehberlik amacında kurulan bu sitede paylaşımlarınızı ispatlanabilecek şekilde ve kişilerin haklarını dikkate alarak yazmanızı, süreç sonrasında da tecrübelerinizi paylaşmaya önem vermelisiniz.